taidepuhe 2020

26

Se on ehdotus uudeksi, feministiseen ajatteluun (Rosi Braidotti, Laurie Penny) perustuvaksi yhteiskunnalliseksi rakenteeksi. Alkuperäiset hetket ja kokemukset olen purkanut osiin, etäännyttänyt kauas, tulkinnut vapaasti ja lopulta järjestänyt uudestaan. Tämä kokemus on universaali, vaikkakin vaiettu. Irigaray ehdottaa vaihtoehtoista, feminiinistä jumalkuvaa kulttuurissamme vallitsevan maskuliinisen projektion rinnalle. Näyttelyn teosten keskiössä ovat lapset ja naiset. Ja kavereita on todella tarvittu. Olemme riippuvaisia toisistamme materiaalisesti ja henkisesti: ilman kehollista, emotionaalista ja älyllistä kytkeytymistä toisiimme me näännymme.

  • Camilla Mihkelsoo. 2020. ”Other lives”. Huuto.
  • Enni  Vekkeli. 2020. ”Spirit Mother Daughter”. Huuto.
  • Hanna Vahvaselkä. 2020. ”Rekonstruktioita”. Huuto.
  • Leena Ylä-Lyly. 2020. ”It is what it is”. Huuto.
  • Sara Ahde, Anders Bergman, Kemal Can, Dany Danino, Tyko Elo, Olavi Fellman, Suvi Forssén, ym. 2020. ”Galleria Rankka – 5 vuotta”. Galleria Rankka.
  • Terike Haapoja. 2020. ”Muusa – keskusteluja taiteesta ja rakkaudesta”. Forum box.
  • to kosie. 2020. ”Criminal”. Oksasenkatu 11.