taidepuhe 2020

12

Esimerkiksi peruuntuneet esitykset, näyttelyt, konsertit, keikat ja kiertueet, kirjailijavierailut tai muut taiteellisen työn peruuntumisesta aiheutuneet tulonmenetykset, muun muassa teosmyynnin tai tilausten loppuminen. Haku on jatkuva, hakemuksia otetaan käsittelyyn toistaiseksi noin kahden viikon välein ja ne käsitellään nopeutetulla aikataululla viranhaltijapäätöksenä. Alla ansökningar behandlas av sakkunniga inom konst innan Kulturfondens tjänstemän bereder ansökningarna för beslut. Säätiö rahoittaa tänä vuonna toteutettavia pienimuotoisia kulttuurihankkeita. Voisiko tämä poikkeuksellinen kriisi olla taiteilijoille aikaa, jolloin jokin uusi ja odottamaton saa mahdollisuuden kehkeytyä? 10 kpl 2 000 euroa apurahaa taiteelliseen työskentelyyn

  • Taike: Korona-apuraha
  • Helsingin kaupunki: Pika-avustus
  • Svenska Kulturfonden: Kultur under tiden
  • Alli Paasikiven Säätiö: aikaistettu kulttuuriapurahojen myöntäminen
  • Koneen Säätiö: Kotiresidenssihaku
  • Turun taideyhdistys: lisäapurahat