112 sivua, Käsite-Kirjat

Teos pohjaa Joki_Pathiranen matkaan Yhdysvaltain Ruostevyöhykkeelle. Työparin kiinnostus Euroopan keskiaikaan ja kapitalismikriittinen pohjavire yhdistyivät kokemukseen kohdatusta Yhdysvaltain nykykulttuurista. Mmmurica yhdistää nykypiirrosta ja -runoutta taidehistoriallisten pohdintojen, turhautumisen ja kiroilun sävyttämässä välittömässä mutta harkiten hiotussa reaktiossaan toiseuttamisen, sorron ja kolonialismin strategioihin.

Mmmurican kuvat on piirretty älypuhelimella kuin myös suuri osa runoista. Moni kuvista ja runoista syntyi matkan aikana. Teos ei ole kuvitettu runokirja vaan kuvataidetta ja runoutta tasavertaisesti yhdistävä kirja.

Teos hyödyntää paljon fyysisen kirjaobjektin ominaisuuksia kuten sivujen läpinäkyvyyttä ja digimuoto siksi (harmillisesti) tarjoaa vain vajavaisen kokemuksen.